• Chocky Bars
  • Impact Resistance Vacuum Brazing Tungsten Carbide Wear Parts

Được Chocky Bars & Mặc các nút Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

Top mục

Changsha Vibo Wearable Material Co., Ltd.

  • Tất cả danh mục
  • Chocky Bars
  • Mặc các nút
  • mặc khối
  • Thanh đeo lưỡng kim
tin tức công ty
Bauma Trung Quốc 2020
Ngày October 16, 2020
Bauma TRUNG QUỐC 2020 2020 Vibo sẽ ra mắt bauma china 2020. Chào mừng đến với gian hàng E6.291 của chúng tôi.
Triển lãm Công nghệ và Thiết bị Xử lý Chất thải Cặn và Đá sa thạch Quốc tế Trung Quốc (JiangXi)
Ngày June 16, 2020
Triển lãm Công nghệ và Thiết bị Xử lý Chất thải Rác thải và Xử lý Chất thải Sa thạch (JiangXi) Quốc tế Chào mừng đến với gian hàng A97 của chúng tôi, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6. Của chúng tôi là nhà sản xuất vật liệu tổng hợp lưỡng kim hàn chân không, Đúc sắt trắng có chèn gốm, Các bộ phận mang ...